สายตรงนายกเทศมนตรี

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<กรกฏาคม 2560>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

อังคาร ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2560
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
17
วันนี้
751
วานนี้
1158


เริ่มนับ
     
“ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง”                                            
โครงการลอกผักตบชวา กุดน้ำใส เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
      เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ...
โครงการเมืองท่าสะอาด คลองสวยน้ำใส ใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
      วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมกับโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร ...
ท่าขอนยางเกมส์ ประจำปี 2560
      เทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ท่าขอนยางเกมส์" ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560ณ ...
เทศบาลตำบลท่าขอนยางเดินหน้าให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับชุมชน ประจำปี 2560
      เทศบาลตำบลท่าขอนยาง โดยนายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง ร่วมกับ ศาลจังหวัดมหาสารคาม โดย นายบุญธรรม ...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
      คณะผ้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...
โครงการมอบผ้าห่มคลายหนาวให้ผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม
      กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับจังหวัดมหาสารคามและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ...
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
      วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น.คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) ...
โครงการลอกท่อระบายน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาการระบายและน้ำท่วมขัง
      เทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดโครงการลอกท่อระบายน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาการระบายและน้ำท่วมขัง โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ขุดลอกท่อ ...

โครงการลอกผักตบชวา กุดน้ำใส เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ในโครงการลอกผักตบชวา กุดน้ำใส เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวัน
 

โครงการเมืองท่าสะอาด คลองสวยน้ำใส ใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมกับโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการเมืองท่าสะอาด คลองสวยน้ำใส ใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อหาแนวทางและสร้างจ
 

ท่าขอนยางเกมส์ ประจำปี 2560


เทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ท่าขอนยางเกมส์" ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 ณ สนามกลางบ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยนายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย ให้เกีย
 

เทศบาลตำบลท่าขอนยางเดินหน้าให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับชุมชน ประจำปี 2560


เทศบาลตำบลท่าขอนยาง โดยนายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง ร่วมกับ ศาลจังหวัดมหาสารคาม โดย นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเทศบาลตำบลท่าขอนยางเดินหน้าให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเ
 

18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย


คณะผ้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 

โครงการมอบผ้าห่มคลายหนาวให้ผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม


กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับจังหวัดมหาสารคามและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการมอบผ้าห่มคลายหนาวให้ผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม โดยนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พ
 

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น.คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยพระส
 

โครงการลอกท่อระบายน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาการระบายและน้ำท่วมขัง


เทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดโครงการลอกท่อระบายน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาการระบายและน้ำท่วมขัง โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ขุดลอกท่อ เศษวัสดุ เศษดินในท่อระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก ทั้ง 2 เส้นทาง คือ 1.ถนนสายทางบ้านท่าขอนยาง-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ถนนทางหลวงหมายเลข
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) ภายในหมู่บ้านถนนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) เส้นรอบหมู่บ้าน บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนน มค.3053 บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 10
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนน มค.3053 บ้านวังหว้า หมู่ที่ 6
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวขัว หมู่ที่15 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล ภายในหมู่บ้าน ถนนซอยข้าง รพสต. บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสลเส้นรอบหมู่บ้าน บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ภายในหมู่บ้าน ถนนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4
 

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง


 

รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2559


 

รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


 

ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2560


เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2560
ติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ที่งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง...
 

การบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่พรรคการเมืองประจำปี พ.ศ.2560


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยฝ่ายกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง ได้จัดทำเอกสารแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่พรรคการเมืองประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อให้ผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุุคคลธรรมดาประจำปี พ.ศ.2560
 

ขอเชิญรับชมรายการธรรมดีได้ดี "Easy Life"


ขอเชิญรับชมรายการธรรมดีได้ดี "Easy Life" ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 17.05 น.-07.30 น.ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่สวยงามทุก 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย แถมยังได้เรียนรู้ธรรมะไปพร้อมกับกับพิธีกรทั้ง3ท่าน..แล้วคุณจะรู้ว่
 

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต นั้น
อำเภอกันทรวิชัย ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระรา
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 ไปยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้)
 

ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่นตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป


ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่นตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประจำปีงบประมาณ 2560
 

แก้ไขคำผิดของประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ที่ มค 53201/1697 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 3 ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่(ระบบแท่ง)
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง ผลการคัดเลือกฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขอนยาง


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง และ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
 

ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2560 ครั้งที่ 4

 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลท่าขอนยางประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2560 ครั้งที่ 4 เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
     
 
 
     
งานรับเสด็จ
ผู้ชม : 318    จำนวนภาพ : 0
อังคาร ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2556
     
 
 
     
งานวันเฉลิมชนมพรรษา 5 ธันวาคม
ผู้ชม : 357    จำนวนภาพ : 9
พฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2556
     
 
 
     
งานกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด
ผู้ชม : 386    จำนวนภาพ : 0
เสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2556
     
 
 
     
งานวันผู้สูงอายุ
ผู้ชม : 414    จำนวนภาพ : 6
เสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2556
     
 
 
     
งานวันเด็ก
ผู้ชม : 343    จำนวนภาพ : 0
ศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2556
กระทู้ทั้งหมด
ตั้งกระทู้ใหม่

ที่
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
วันที่
1 ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค อบต. เทศบาล [โดย จุฑารัตน์ บัวสุข] 245 0 11 ส.ค. 2559
2 เทิดทูลสถาบัน [โดย ร้อย ปจว.๒] 168 0 14 ก.ค. 2559
3 ZhfzI8HRs0 [โดย Jetsin] 204 0 27 เม.ย. 2559
4 QvwYAOuS2m4 [โดย Kris] 8780 0 27 เม.ย. 2559
5 ทำถนน [โดย คนเซ็ง ทำถนน] 10293 0 10 ก.พ. 2559
6 ถนน ท่อระบายน้ำ [โดย คนจริง] 10779 0 24 ม.ค. 2559
7 ปั๊มหยอดเหรียญราคาโรงงานถูก!ดี!สวยทนรับประกัน1ปีและรับซ่อมตู้หยอดเหรียญงานกองทุนS .M.Lงานด่วนหรือถูกทอดทิ้ง โทร0856774055-0827472878คุณณัฐพงศ์ ปั๊มหยอดเหรียญ!!!ชี้ทางรวยของดีราคาถูก?สามารถทำกำไรได้วันละ500-800 บาท โทร0856774055 -0827472878 AKE INTER PU [โดย คุณ ณัฐพงศ์ หมื่นสีดา] 10448 0 28 ต.ค. 2558
8 ปั๊มหยอดเหรียญราคาโรงงานถูก!ดี!สวยทนรับประกัน1ปีและรับซ่อมตู้หยอดเหรียญงานกองทุนS .M.Lงานด่วนหรือถูกทอดทิ้ง โทร0856774055-0827472878คุณณัฐพงศ์ ปั๊มหยอดเหรียญ!!!ชี้ทางรวยของดีราคาถูก?สามารถทำกำไรได้วันละ500-800 บาท โทร0856774055 -0827472878 AKE INTER PU [โดย คุณ ณัฐพงศ์ หมื่นสีดา] 10694 0 28 ต.ค. 2558
9 Text.in.th [โดย text.in.th] 10194 0 9 ก.ย. 2558
10 แนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค [โดย สุนันธิณีย์] 10701 0 4 พ.ค. 2558
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย